Het Team

Wat doet het Team?
Het Activiteiten Team Getsewoud organiseert activiteiten voor jong
en oud in de wijk Getsewoud (Nieuw-vennep).
Een ijsbaan, parkfeesten, kinderdisco o.a..   Elke keer is weer wat
anders te beleven.
Het team bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk.

Het kernteam
Het kernteam van 3 vrijwilligers komt regelmatig bij elkaar om de activiteiten te bedenken, te organiseren en voor te bereiden
De kernteam leden:  Fred, Monique, Martin.

De vrijwilligers
Daarnaast steunt de het kernteam op een groep van vrijwilligers die
bij de verschillende activiteiten hun handen uit de mouwen steken
en zorgen dat het allemaal echt gebeurt.
Zonder onze vrijwilligers kunnen wij niet.
Interesse?   Klikt u op ” Vrijwilliger

Hoe werkt het Team
Voordat activiteiten echt plaats vinden moet er verschillende dingen geregeld worden.  Hieronder kan je lezen hoe het Activiteiten Team
te werk gaat bij het organiseren van activiteiten:

Bedenken van activiteiten
In het kernteam worden de verschillende activiteiten bedacht. Naast een aantal terugkerende actviteiten proberen we elk jaar ook nieuwe activiteiten te bedenken.
Ook jij kan een idee indienen.
Mail jouw idee naar:
info@activiteitenteamgetsewoud.nl

Uitwerken en regelen
In een aantal avonden wordt het idee tot in de details uitgewerkt.
Wat gaan we precies doen? Wat hebben we hiervoor nodig? Waar kunnen we dit regelen? De benodigde vergunningen worden aangevraagd en (indien nodig) materialen besteld of zelf in elkaar gezet.

Communiceren activiteit
Enkele weken voor de start van de activiteiten begint de communicatie.
Via deze site, lokale kranten, de wijkkrant, facebook en flyers op scholen/Kinderdagverblijven wordt iedereen over de activiteit geïnformeerd.

De dag zelf
Na weken voorbereiding is het dan zover: de dag van de activiteit.
Samen met vele vrijwilligers wordt al vroeg gestart met het opbouwen. Voordat de eerste jongeren komen zorgen we ervoor dat alles er prima uit ziet. En dan is het vooral genieten van de blijde gezichten en het plezier.
Na afloop ruimen we met zijn allen op en drinken nog wat na.

Evaluatie
In de weken na de activiteit wordt de activiteit in het kernteam nabesproken en kijken we wat goed ging en wat volgende keer nog beter kan. Tevens besluiten we dan of de activiteit volgend jaar weer op de kalender staat!