Algemeen
De website en alle daarop geplaatste pagina’s hebben enkel en uitsluitend tot doel, bezoekers van deze website te informeren
over “Activiteiten Team Getsewoud” (ATG) en de activiteiten
die zij organiseert.
De webmaster heeft zijn uiterste best gedaan om de informatie zo correct mogelijk en naar waarheid te publiceren.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het zijn dat er toch een enkel foutje is geslopen in lay-out en/of inhoud.
Een mail ter attentie van de webmaster wordt dan ook zeer op
prijs gesteld.     
E-mail: info@activiteitenteamgetsewoud.nl

De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk
niet-commercieel gebruik.
Het ATG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks
(verwijzingen buiten het domein activiteitenteamgetsewoud.nl,
die je naar sites van derden brengt) en daarin geboden informatie; (vermeende) schade, voortvloeiend uit je bezoek (of uit het niet
kunnen verkrijgen van toegang); of uit het afgaan op informatie die
op de site wordt verstrekt.

Activiteiten
Meedoen aan activiteiten georganiseerd door het ATG en/of derde ingehuurd door het ATG geschied op eigen risico.
Hiervoor aanvaardt het ATG GEEN aansprakelijkheid, direct of
indirect.
Tijdens activiteiten dient er ten alle tijden de aanwijzingen van
de ATG leden en/of de dienstdoende vrijwilligers opgevolgd te worden. 

Algemeen
De website en alle daarop geplaatste pagina’s hebben enkel en
uitsluitend tot doel, bezoekers van deze website te informeren over
“Activiteiten Team Getsewoud” (ATG) en de activiteiten die zij
organiseert.
De webmaster heeft zijn uiterste best gedaan om de informatie zo correct mogelijk en naar waarheid te publiceren.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het zijn dat er toch een enkel foutje is geslopen in lay-out en/of inhoud.
Een mail ter attentie van de webmaster wordt dan zeer op
prijs gesteld.     
E-mail: info@activiteitenteamgetsewoud.nl

De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk,
niet-commercieel gebruik.
Het ATG aanvaardt GEEN aansprakelijkheid voor de
hyperlinks (verwijzingen buiten het domein activiteitenteamgetsewoud.nl, die je naar sites van derden brengt) en daarin geboden informatie; (vermeende) schade, voortvloeiend uit je bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang); of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Activiteiten
Meedoen aan activiteiten georganiseerd door het ATG en/of derde ingehuurd door het ATG geschied op eigen risico.
Hiervoor aanvaardt het ATG GEEN aansprakelijkheid, direct of
indirect.
Tijdens activiteiten dient er ten alle tijden de aanwijzingen van de ATG leden en/of de dienstdoende vrijwilligers opgevolgd te worden. 

Beeldmateriaal
Tijdens de evenementen/activiteiten van het ATG kan het
zijn dat er foto en/of video opnames worden gemaakt. 
Met deelneming aan één van deze evenementen/activiteiten
geef(t) je/u het ATG toestemming en het recht om deze beelden
(foto en video opnames) waar je/u op staat te gebruiken voor
social-media en/of communicatiedoeleinden.
Op al het beeldmateriaal en/of de teksten op deze website berusten auteursrechten.
Deze mogen onder geen beding worden gekopieerd en/of verspreid zonder toestemming van het ATG.